Droga rzeszowska w Warzycach została odnowiona

Dodano: 09.09.2011
A A A
Zakończyła się przebudowa tzw. drogi rzeszowskiej w Warzycach. W ubiegłym tygodniu gmina Jasło oddała do użytku blisko 1,8 km odcinek z Warzyc do Bierówki.


Zakończyła się przebudowa tzw. drogi rzeszowskiej w Warzycach. W ubiegłym tygodniu  gmina Jasło oddała do użytku blisko 1,8 km odcinek z Warzyc do Bierówki.

Koszt całej inwestycji przekroczył 920 tys. zł, z czego 70% kwoty stanowiło dofinansowanie z UE a dokładnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II Infrastruktura Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 113361R Warzyce do Bierówki”, resztę wyłożyła gmina Jasło. Dzięki unijnemu wsparciu prace wykonano kompleksowo.Prace polegały na wymianie nawierzchni, utwardzeniu poboczy, przebudowie zjazdów, udrożnieniu rowów odwadniających i budowie chodnika.

- Droga ta była mocno zniszczona przy budowie nowej drogi na Rzeszów, bo wszystkie samochody ciężarowe jeździły tamtędy przewożąc materiały budowlane. Wykonanie tej drogi było dla nas bardzo ważne, bo jest ona głównym szlakiem dojazdowym do szkoły w Warzycach, sklepów i zakładów usługowych, kościoła parafialnego oraz cmentarzy wojennych – mówi Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.
Nowa nawierzchnia wykonana z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej położona została na odcinku blisko 1,8 km, chodnik zaś na odcinku 980 m. Na całej długości ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej zostały wykonane obustronne pobocza żwirowe.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności