Zawiadomienie

Dodano: 26.09.2011
A A A
30 września 2011 r. (piątek) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Z A W I A D O M I E N I EUprzejmie informuję, że w dniu 30 września  2011 r. (piątek) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta  między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2011.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Drugiej Zmiany Studium Uwarunkowań i          Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasło.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi       Szebnie stanowiącej własność gminy Jasło.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty dla nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

10. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

11. Podjęcie uchwały w  sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.   

13. Sprawy różne.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie.
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności