Informacja

Dodano: 24.11.2011
A A A
Gmina Jasło realizuje zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne -
usuwanie wyrobów zawierających azbest"Usługę odbioru w/w odpadów, świadczy Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
GMINA JASŁO

 realizuje zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne -
 usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Usługę odbioru w/w odpadów, świadczy Jednostka Ratownictwa
Chemicznego Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.


Zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności