ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ...

Dodano: 13.12.2011
A A A
10 i 11 listopada br. po raz kolejny miały miejsce obchody Dnia Niepodległości, zorganizowane z okazji 93. rocznicy tego doniosłego i zarazem najważniejszego dla nas Polaków święta.


10 i 11 listopada br. po raz kolejny miały miejsce obchody Dnia Niepodległości, zorganizowane z okazji 93. rocznicy tego doniosłego i zarazem najważniejszego dla nas Polaków święta. Po 123 latach zaborów Polska wróciła na mapę Europy, dlatego też ten szczególny dla naszej historii dzień, uczciliśmy w sposób godny i uroczysty 10 listopada apelem w szkole.


Punktem uroczystości był wzruszający i bogaty program artystyczny, którego osią przewodnią była opowieść dziadka (Janusza Szczyrby - ucznia klasy III gimnazjum) o losach naszej Ojczyzny, skierowana do dwojga wnucząt (uczniów klasy IV - Patrycji Juchy i Łukasza Bochni). W tą opowieść wkomponowane były scenki słowno - muzyczne, które w interesujący sposób obrazowały trudne dla Polski czasy. Przed oczami widzów ukazały się bardzo wymownie:
  • rozbiory w postaci tańca Polski z trzema zaborcami w wykonaniu uczniów klasy II gimnazjum,
  • krakowiak w wykonaniu uczniów klasy IV,
  • przemarsz Legionistów z Piłsudskim na czele,
  • wymarsz Legionistów na wojnę i żegnanie się z dziewczętami,
  • powrót żołnierzy z wojny.Urozmaiceniem występów były pieśni w wykonaniu solistów i chóru, a także recytacja wierszy obrazujących: pożegnanie Ojczyzny, germanizację podczas zaborów, modlitwę do Boga o wolność kraju, walkę pod wodzą Piłsudskiego, walkę Polaków w dwóch wrogich armiach, emigrację i tęsknotę za Ojczyzną po powstaniu listopadowym, powstanie styczniowe. Na scenie pojawili się również harcerze z XV Drużyny Harcerskiej w Szebniach.


Doniosłym punktem programu było wniesienie polskiej flagi i recytacja wiersza „Kto ty jesteś” przez żołnierza i chłopca. Jednak symboliczne było zakończenie, gdzie podczas pieśni „Żeby Polska była Polską” wszyscy występujący na scenie przykryli się biało - czerwoną flagą - symbolem jedności i przynależności narodowej. Stała się ona dodatkiem do pięknej dekoracji i bogatych strojów. Pomysłodawczyniami tego programu artystycznego, dekoracji, a także reżyserkami i autorkami scenariusza były panie: Wioletta Zygmunt i Teresa Świszcz. Zaś nad sprawami technicznymi czuwał przede wszystkim pan Grzegorz Łopuszański i ks. Łukasz Nowosielski. Po programie artystycznym pani wicedyrektor Małgorzata Klocek-Ryba podziękowała uczniom i nauczycielom za piękną lekcję historii i podkreśliła ważność Święta Niepodległości. Słowa podziękowania należą się również panu Leszkowi Śliwie za cenne rady i pomoc, a także za udostępnienie mundurów żołnierskich.

Uroczysty i podniosły nastrój udzielił się wszystkim. Świadczyły o tym m.in. długo nieustające brawa dla młodych artystów nie tylko w szkole, ale i w kościele parafialnym w Szebniach, gdzie ten sam program artystyczny można było oglądać 11 listopada o godz. 10.15.

To dzięki odwadze i talentowi uczniów z klas IV - VI oraz I - III gimnazjum inscenizacja słowno - muzyczna tak bardzo się podobała.


ZS Szebnie


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner