Czas na aktywność w gminie Jasło

Dodano: 30.04.2012
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 roku realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w 2012 roku realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane formy wsparcia umożliwią  Uczestnikom Projektu podniesie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, florystyki z obsługą kas fiskalnych, kucharza, cateringu z obsługa przyjęć i technologa robót wykończeniowych.

Ponadto beneficjenci podniosą swoje kompetencje życiowe i umiejętności społeczne biorąc udział w Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, Trening kompetencji życiowych, treningu kompetencji rodzinnych/rodzicielskich oraz grupach wsparcia.

Działania w projekcie skierowane są do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle, zameldowanych na terenie Gminy Jasło, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, legitymujących się co najmniej wykształceniem podstawowym.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności