Informacja

Dodano: 11.01.2012
A A A
W dniu 18 stycznia 2012 r. r. (środa) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
          
 
Z A W I A D O M I E N I EUprzejmie informuję, że w dniu 18 stycznia 2012 r. (środa) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jareniówce.          

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niepli.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Opaciu  oraz likwidacji Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu i Publicznego Gimnazjum w Opaciu wchodzących w jego skład.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy.    

8. Sprawy różne.

9. Interpelacje i zapytania radnych

10. Wolne wnioski i zapytania..

11. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności