Aktywni w gminie Jasło

Dodano: 21.02.2018
A A A

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywni w gminie Jasło”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uczestnicy projektu realizując programy określające ścieżki reintegracji aktywnie biorą udział w oferowanych formach wsparcia: 16 osób w grudniu 2017 roku ukończyło kurs obsługi komputera, celem szkolenia było nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera – podstawy (BASIC), w styczniu 2018 roku 20 pań uczestniczyło w kursie kreacji wizerunku gdzie pod okiem stylisty dobierano ubiór, makijaż, fryzurę.

Uczestnicy projektu korzystali z usługi dentystycznej, okulistycznej czy rehabilitacji w zależności od potrzeb, celem usług prozdrowotnych była poprawa ich stanu zdrowia i wyeliminowanie barier zdrowotnych powodujących oddalenie od rynku pracy.

W ramach dostępu do kultury wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami mogli skorzystać z możliwości wyjścia do kina oraz z karnetów na basen, siłownię czy fitness.

Obecnie 20 rodzin jest objętych terapią  psychologiczną rodzinną mającą na celu wsparcie psychologiczne uczestników projektu i członków ich rodzin, tematami rozmów są kłopoty we wzajemnych relacjach, trudne sytuacje rodzinne z którymi borykają się na co dzień. Osoby które uczestniczą w projekcie mają zapewnione stałe wsparcie Life Coacha , który pracuje z całymi rodzinami nad wszystkimi obszarami życia i każdego rodzaju relacji emocjonalnych i rodzinnych, mogą również skorzystać z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych.

Oferowane formy wsparcia cieszą się dużym zainteresowaniem, uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach, korzystają z konsultacji i porad specjalistów.  W kolejnych etapach realizacji projektu zaplanowano  dla nich między innymi kursy zawodowe oraz 4 miesięczne płatne staże zawodowe.

 

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner