Zarządzenie Wójta Gminy Jasło

Dodano: 14.11.2013
A A A
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jasło i ustalenia terminu jego odpracowania.
Zarządzenie Nr 6/2013
  Wójta Gminy  Jasło  
z  dnia 13 listopada 2013 r.


w  sprawie  ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jasło i ustalenia terminu jego odpracowania.

         Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustalam dzień 22 listopada 2013 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Jasło. W tym dniu Urząd będzie nieczynny.

§ 2. Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 zarządzenia nastąpi dnia 30 listopada 2013 roku (sobota) w godzinach 7.30 do 14.00.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez:
1) rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło,
2) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Jasło,
3) zamieszczenie zarządzenia w BIP

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                         Wójt
                             mgr Stanisław PankiewiczCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności