Dzień otwarty dla płatników składek w ZUS Oddział w Jaśle

Dodano: 22.07.2019
A A A
Odpowiednie warunki w pracy i bezpieczeństwo to podstawa. Każdy wypadek to ogromne straty dla firmy. Można temu zapobiec korzystając ze wsparcia finansowego jakie firmom daje ZUS na poprawę warunków pracy. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 sierpnia br. W związku z dużym zainteresowaniem oraz wpływającymi pytaniami Oddział w Jaśle zaprasza przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z programu na konsultacje podczas „Dnia otwartego dla płatników składek” w ZUS, który odbędzie się 26 lipca br.
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.


Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Na otrzymanie dotacji mają szansę pracodawcy, którzy m.in. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalegają z opłacaniem podatków, nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
Pracodawco! Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania z ZUS, poznać możliwości i warunki zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach podczas Dnia Otwartego.

Pracownicy ZUS odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości i warunków, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o dotację.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 26 lipca br. od godz. 8.00 – Oddział w Jaśle,
ul. Rynek 18 A, sala konferencyjna 4 A.


Szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie można znaleźć na stronie www.zus.pl/prewencja

pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności