Informacja o projektach dot. zmiany żródła ciepła

Dodano: 29.09.2018
A A A

Gmina Jasło informuję, że w dniu 27.09.2018 r. zostały złożone Wnioski o dofinansowanie Projektów:
1. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” nr RPPK.03.03.01-18-0014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła
2. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” nr RPPK.03.03.02-18-0012/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji.

W załączeniu przekazujemy wykaz Deklaracji, które zostały wstępnie zakwalifikowane do Projektu.
 
  • pobierz  Zakwalifikowane deklaracje 3.3.1
  • pobierz   Zakwalifikowane deklaracje  3.3.2

Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności