Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2020 -2023

Dodano: 30.05.2019
A A A


 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie  ustaliło, iż Rada Gminy Jasło dokona wyboru:
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Jaśle,
- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
- 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
  • pobierz treść informacji
  • pobierz wzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego wraz z załącznikami
  • pobierz uchwałę w sprawie wyboru ławników


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności