Informacja w sprawie przeglądów projektowych – wymiana kotłów w ramach projektu 3.3.1.

Dodano: 25.10.2019
A A A
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Beneficjent Projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej w ramach Projektu. Po wyborze wykonawcy będą, u Mieszkańców, którzy podpisali stosową umowę z Gminą, wykonywane przeglądy projektowe, co planuje się w II połowie listopada b.r. Wykonawcy będą posiadać stosowne upoważnienia. O terminach przeglądów Mieszkańcy będą informowani telefonicznie. Tylko kotły wymieniane zgodnie z zasadami Projektu będą mogły być dofinansowane.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner