Informacja

Dodano: 16.08.2016
A A A
W roku szkolnym 2016/2017 wnioski na stypendium szkolne (socjalne) - wydawane i przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, w pok. 111 - od dnia 1 września 2016 r.

W roku szkolnym 2016/2017 wnioski na stypendium szkolne (socjalne) - wydawane i przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jasło  ul. Słowackiego 4, w pok. 111  -  od dnia 1 września 2016 r.

O stypendium mogą ubiegać się rodzice dla uczniów niepełnoletnich, którzy uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie pełnoletni uczęszczający do szkół średnich.
 
Kryterium dochodowe na członka rodziny wynosi – 514 zł. netto.

Termin składania uzupełnionych wniosków wraz z załącznikami do 15 września 2016 r. w Urzędzie Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4 (pok.111).

Załączniki:
1.    Zaświadczenia z zakładu pracy o zarobkach za m-c sierpień netto,
2.    Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli ktoś nie pracuje - że jest zarejestrowany,
3.    Zaświadczenie ze szkoły że jest uczniem,
4.    Odcinek z KRUS o opłacaniu składek jeżeli jest rolnikiem powyżej 1 ha,
5.     Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015 r. jeżeli prowadzona jest działalność gospodarczą oraz o odprowadzaniu składek do ZUS przy prowadzeniu działalności.
 

 
wniosek pobierz

 

Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendia szkolne

 
Stypendia szkolne wypłacane przez gminy mogą być przyznawane w dwóch podstawowych formach:
1.    Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych (szkolnych i pozaszkolnych) – następuje przez wypłatę środków pieniężnych, na zasadzie refundacji, oraz
2.    Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – następuje przez przekazanie rzeczy.
Wiele problemów w praktyce pojawia się w zakresie interpretacji terminu: „kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych” – wskazane jest aby decyzja przyznająca zawierała stosunkowo długi katalog przedmiotów, których koszty zakupu, przez rodziców czy pełnoletnich uczniów, mogą być refundowane przez stypendium (w formie z punktu 1).

Poniżej przedstawiamy przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany przez stypendia szkolne:
1.    Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
2.    Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza).
3.    Tornistry, stroje ( dres, strój gimnastyczny) i obuwie sportowe ( adidasy halówki, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych (ewentualnie narzędzia, inny sprzęt, po przedstawieniu zaświadczenia ze szkoły).
4.    Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie  stanowi celu edukacyjnego).
5.    Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu, abonament za Internet wraz z dowodami wpłat.
6.    Opłaty:
a)    czesnego,
b)    za zajęcia  edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,
c)    za wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
d)    za wyjścia do kin i teatrów, basen
e)    za wyjazdy do „zielonej szkoły”,
f)    za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie,
g)    związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie w bursie czy internacie,
7.    Mundurki szkolne.

Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:
1.    Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta.
2.  Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów,  czy wyżywienie w szkole.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności