Konsultacje społeczne

Dodano: 14.02.2019
A A A
Projekt zmiany Statutu Sołectwa w Gminie Jasło

Wójt Gminy Jasło informuje, że w dniach od 15 lutego do 22 lutego 2019 roku odbędą się konsultacje społeczne  z mieszkańcami Gminy Jasło, zamieszkałymi w sołectwach: Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Gorajowice, Jareniówka, Kowalowy, Łaski-Sobniów, Niegłowice, Niepla, Opacie, Osobnica, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda, Żółków, w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektu zmiany Statutu Sołectwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania pisemnych uwag i opinii do projektu zmiany  Statutu Sołectwa na formularzu konsultacyjnym, który wraz z projektem zmiany Statutu  został udostępniony:
1.    W sekretariacie Urzędu Gminy Jasło -  pok. 101
2.  Na stronie internetowej gminy: http://www.gminajaslo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://gminajaslo.bip.gov.pl
3.    U Sołtysów sołectw Gminy Jasło

Wypełniony formularz należy:
1.    Złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jasło – pok. 101
2.    Przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@gminajaslo.pl

Opinie i uwagi dotyczące projektu zmiany Statutu Sołectwa podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Statutową Rady Gminy Jasło.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.
 
Wójt Gminy Jasło
Wojciech PiękośPliki do pobrania:

1. Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu zmiany Statutu Sołectw
           pobierz

2.  Obowiązujące statuty sołectw
  • Statut Sołectwa  - Uchwała Nr XLIX/285/2006  pobierz
  • Uchwała Nr L/353/2010 pobierz
  • Uchwała Nr XVIII/110/2011 pobierz
3. Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
    pobierz
4. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasło w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektu zmiany statutu sołectwa
pobierz
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności