Nabór wniosków na budowę i przebudowę infrastruktury technicznej i społecznej

Dodano: 24.05.2017
A A A
Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru wniosków:

Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i społecznej (budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oraz budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a.    umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b.    skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów”

Termin składania wniosków: od 08 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7 (przybudówka Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach).

Limit środków dostępnych w ramach naboru wniosku: 1 300 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosku znajdą Państwo w:


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner