Nieodpłatna Pomoc Prawna - Gmina Jasło

Dodano: 13.01.2020
A A A
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (w tym Nieodpłatna Mediacja).

Od 01.01.2020 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO).

Punkty te prowadzone są przez Okręgową Izbę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Rzeszowie oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Na terenie Gminy Jasło tym punktem jest:

Budynek Przychodni nr 1 Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4,  38-200 Jasło

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 14:00 do 18:00. W poniedziałek dyżur pełni mediator. W punkcie porad prawnych udzielają radcy prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.  

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz odpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgłoszeń na poradę  dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 13 448-64-77 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00). Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiat.jaslo.pl

Adres e-mail służy jedynie do rejestracji osób, korzystających z pomocy prawnej. Prosimy o niewysyłanie żadnych zapytań dotyczących porady prawnej na wskazanego e-maila.

Osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności ruchowej oraz osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu nie są w stanie przybyć do punktu, będą mogły skorzystać z pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji poza punktem albo otrzymać poradę prawną, poradnictwo obywatelskie przez telefon lub drogą elektroniczną.

Porada prawna oraz poradnictwo obywatelskie będzie udzielana w  warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.

Bliższe informacje pod telefonem podanym do zapisów.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner