Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500+

Dodano: 28.07.2017
A A A

1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.

 
 
Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie „Rodzina 500+” należy złożyć wniosek bezpośrednio w Gminie lub przez Internet.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku – od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy można składać od 1 sierpnia danego roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz palcówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz stypendiów dla uczniów i studentów. 

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner