Informacja

Dodano: 31.01.2019
A A A


 

 
W dniu 31.01.2019 r. dokonano komisyjnego otwarcia ofert na ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania zamieszczonego w dniu 09.01.2019 r. na stronie internetowej Gminy Jasło.

Do dnia 30.01.2019 r. wpłynęły 3 oferty. Po dokonanej weryfikacji komisja stwierdziła prawidłowości i kompletność złożonych ofert i wszystkie zostały zakwalifikowane do udziału w Partnerstwie do realizacji projektu pt.: „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Jasło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Są to następujące jednostki OSP:
  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy z siedzibą w Trzcinicy NIP – 6852163500, REGON 371103161, KRS 0000043701,
  2. Ochotnicza Straż  Pożarna w Warzycach z siedzibą w Warzycach NIP – 6852154375,  REGON 371151310, KRS 0000065505,
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Osobnicy z siedzibą w Osobnicy NIP – 6852157669, REGON 371151303, KRS 0000034258                         

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności