Podatki w roku 2019

Dodano: 17.01.2019
A A A

Podatek od środków transportowych w roku 2019

Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 lutego 2019 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transportowych o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach (DT-1/A) na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 2436).


Informujemy, że stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 uległy zmianie w stosunku do roku 2018 (Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Gminy Jasło, Uchwała Nr II/11/2018  Rady Gminy Jasło).


Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są poniżej. Można je także pobrać w urzędzie gminy - II piętro pokój 211.


 
  • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1  -  pobierz
  • Załącznik do Deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych  - pobierz


Podatek rolny w roku 2019
 
Podatnicy tego podatku są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójt gminy) informacje o gruntach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Wzór informacji został określony przez Radę Gminy Jasło Nr XVI/95/2015 z dnia 27.11.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz.3730).

Informujemy, że stawki podatku rolnego na rok 2019 nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018 (Uchwała NR II/12/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada 2018 r.).

Druki informacji są dostępne poniżej,  można je także pobrać w Referacie Podatków (Urząd Gminy, II piętro, pokój 210, 211).

 
  •  Deklaracja na podatek rolny  -  pobierz
  •  Informacja w sprawie podatku rolnego   - pobierzPodatek od nieruchomości w roku 2019

 
Podatnicy tego podatku są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójt gminy) informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Wzór informacji został określony przez Radę Gminy Jasło Nr XVI/94/2015 z dnia 27.11.2015 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego poz. 3729.)

Informujemy, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 uległy zmianie w stosunku do roku 2018 ( Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.).

Druki informacji są dostępne poniżej,  można je także pobrać w Referacie Podatków (Urząd Gminy, II piętro, pokój 210, 211).

 
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości  -  pobierz
  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości   - pobierz


Podatek leśny w roku 2019

Podatnicy tego podatku są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójt gminy) informacje o lasach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego.

Wzór informacji został określony przez Radę Gminy Jasło Nr XVI/96/2015 z dnia 27.11.2015 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego poz. 3731).

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wynosiła 191,98 zł za 1m3 ( M.P. z 2018.1005 z dnia 19 października 2018).

Podatek leśny w roku 2019 wynosi 191,98 zł x 0,220 = 42,2356 zł.

Druki informacji są dostępne poniżej,  można je także pobrać w Referacie Podatków (Urząd Gminy, II piętro, pokój 210, 211).

 
  • Deklaracja na podatek leśny  -  pobierz
  • Informacja w sprawie podatku leśnego  - pobierz 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności