Pomoc finansowa dla spółek wodnych

Dodano: 06.02.2019
A A A

Działając w trybie par. 4 Uchwały nr LXVI/422/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 20 czerwca 2018 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 3074) Wójt Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości
 
1. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, dla spółek wodnych działających i wykonujących zadania na terenie Gminy Jasło, przewidziano w budżecie Gminy Jasło na rok 2019 kwotę    200 000 zł.

2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji: do 31 maja 2019 r.

3. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale Rady Gminy Jasło, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jasło.

pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności