Radni udzielili Wójtowi wotum zaufania i absolutorium

Dodano: 27.06.2019
A A A
W środę, 26 czerwca, odbyła się jedenasta Sesja Rady Gminy Jasło VIII kadencji.

W tym roku po raz pierwszy Radni udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Jasło oraz debatowali nad „Raportem o stanie Gminy Jasło za 2018 rok”.

Na tym samym posiedzeniu zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jasło za rok 2018 a także Wójt   otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Głosowanie w sprawie wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania i absolutorium miało taki sam przebieg  - na 15 obecnych radnych, 14 było „za” a jeden wstrzymał się od głosu.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności