RAPORT O STANIE GMINY JASŁO ZA 2018 ROK

Dodano: 30.05.2019
A A A
 
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Jasło przedstawił Radzie Gminy Jasło  „Raport o stanie Gminy Jasło za rok 2018”.

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Jasło za rok 2018” mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Jasło, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
 

•    pobierz   „Raport o stanie Gminy Jasło za rok 2018”

•    pobierz    formularz zgłoszenia do debaty  
 
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności