Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie na kotły na biomasę

Dodano: 16.10.2019
A A A
Gmina Jasło informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły na biomasę klasy 5, prowadzony w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Jasło informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły na biomasę klasy 5, prowadzony  w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Jaśle w Biurze Obsługi Klienta (parter) do czasu uzupełnienia brakującej liczby wniosków (najpóźniej do 21.10.2019 r. do godz. 15.30). Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły na biomasę - pelet).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z projektem umowy uczestnictwa w projekcie, regulaminem oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) będzie można składać w urzędzie gminy w Biurze Obsługi Klienta.

Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w regulaminie.  W przypadku pozytywnej oceny wniosku, gmina zakwalifikuje do projektu dodatkowe osoby w ilości wynikającej z uzgodnień z dotującym.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku inwestycje realizowane będą w latach 2019-2021. Przez okres pięciu lat od wykonania inwestycji, instalacja pozostanie własnością gminy. Po 5-letnim okresie trwałości zostanie ona nieodpłatnie przekazana mieszkańcowi. Obowiązkiem właściciela budynku będzie ubezpieczenie instalacji (np. w ramach ubezpieczenia budynku) oraz demontaż i utylizacja starego źródła ciepła. VAT (8%) stanowi koszt niekwalifikowany i będzie musiał zostać poniesiony w całości przez mieszkańca.

Informacja o naborze - pobierz treść

Regulamin szczegółowy - pobierz treść

Wzór umowy - pobierz treść

Oświadczenie o likwidacji kotła - pobierz treść

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności