W dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Dodano: 08.12.2017
A A A
Zawiadamiam, że w dniu  15 grudnia   2017 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.     
4. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok   2017.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa  Komunalnego w Jaśle sp. z o.o z przeznaczeniem na częściowe pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2016 r.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wolicy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Osobnicy.
 
12. Sprawy różne.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie.

 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic
 

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner