W dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Dodano: 20.02.2018
A A A
Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego   2018 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:
      
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta  między Sesjami. 
 
4. Podjęcie uchwały  zmieniającej   uchwałę budżetową Gminy Jasło na  2018 r. Rady Gminy Jasło Nr LVIII/355/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok   2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.   
 
7.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych  z budżetu Gminy Jasło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego   prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu  terytorialnego.  

8. Podjęcie uchwały w  sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Społecznego  Gimnazjum w Opaciu prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłośników Opacia, dla którego  Gmina Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona  w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.   

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków   Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasło.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Jasło na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.   
                                                                                                                                                                                      11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w m. Osobnica.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica.    

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Osobnicy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  w Trzcinicy.                     

15. Sprawy różne. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.
                                                                                                   
17.Wolne wnioski i zapytania.  
                                                                                                             

18. Zakończenie.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic
                                                                      

 

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner