W dniu 25 stycznia 2018 r (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

Dodano: 22.01.2018
A A A
Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2018 r (czwartek) o godz. 14ºº w Domu Ludowym w Bierówce odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta
    między Sesjami.     

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.

8. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2018 rok
         a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
         b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
              budżetowej,
         c) odczytanie opinii Komisji Rady,
         d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby
              oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek,
         e) dyskusja
         f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta
         g) podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło  na lata 2018 - 2021.
  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło   dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/310/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.   

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2018 r. 
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2018 r.

15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r.

16. Sprawy różne.

17. Interpelacje i zapytania radnych.
 
18. Wolne wnioski i zapytania.     
   
19. Zakończenie.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic 

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności