Ważne informacje

Dodano: 10.01.2017
A A A
Informacja o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa podkarpackiego.

 
pobierz treść komunikatu

Informacja o stwierdzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 8.01.2017 r.  przekroczeniu poziomu informowania o  ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 na obszarze województwa podkarpackiego.


Na podstawie badań zanieczyszczenia powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ w Rzeszowie, stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku wystąpienia w dniu 8.01.2017r. poziomu alarmowego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy podkarpackiej o kodzie PL1802.

Poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu PM10, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, dla pyłu PM10 wynosi 200 μg/m3.

Ryzyko wystąpienia poziomu alarmowego pyłu PM10 odnotowano na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Jaśle przy ul. Sikorskiego o  kodzie krajowym punktu pomiarowego PkJasloSikor. Wartość dobowego stężenia pyłu PM10 na stacji monitoringu powietrza w Jaśle wyniosła 201 μg/m3.

Ryzykiem wystąpienia poziomu alarmowego pyłu PM10 objęty był obszar Jasła, który zamieszkuje około 36,6 tys. mieszkańców.

Na pozostałych stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w województwie podkarpackim stężenia dobowe pyłu PM10 w dniu 8.01.2017 r. były wysokie i wyniosły odpowiednio: Mielec-Biernackiego 175 μg/m3, Rzeszów-Nowe Miasto 163 μg/m3, Nisko-Szklarniowa 112 μg/m3, Rymanów-Parkowa 103 μg/m3,Przemyśl-Grunwaldzka 88 μg/m3.

Wysokie stężenia pyłu PM10 związane były z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne).

W dniu 9.01.2017 r. 1-godzinne stężenia pyłu PM10 na stacjach monitoringu powietrza w regionie uległy obniżeniu do bezpiecznego poziomu.

Dostępne prognozy krótkoterminowe na 9-10.01.2017 r. wskazują na możliwość ponownego występowania bardzo wyskokach stężeń godzinowych pyłu PM10 na większości obszaru województwa podkarpackiego.

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności