Ważne informacje

Dodano: 08.09.2017
A A A
Informacja dla mieszkańców Gminy Jasło – dotyczy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.
 Informacja dla mieszkańców Gminy Jasło – dotyczy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.
 
    W dniu 5 września br. zostały opublikowane wyniki konkursu w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii „projekty parasolowe”. W konkursie tym Gmina Jasło złożyła wniosek na łączną wartość projektu w kwocie 13 315 125,60 zł i dofinansowaniu w wysokości 8 630 174,00 zł. Wniosek nasz uzyskał pozytywną ocenę w konkursie. Ze względu na ograniczone środki finansowe jakie zostały zabezpieczone na  realizację zgłoszonych projektów obecnie dofinansowanie zostało przyznane dla 14 wniosków. Wniosek Gminy Jasło jest na liście rezerwowej podobnie jak i 54 wnioski innych samorządów i dofinansowanie jest uzależnione od zwiększenia środków finansowych na przedmiotowy konkurs. Takie starania podjął już Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Nasz wniosek dotyczy 599 gospodarstw domowych z terenu Gminy Jasło, które złożyły deklarację udziału w projekcie na łącznie 731 różnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na co składało się:
- 328 instalacji solarnych (kolektory słoneczne),
- 54 gruntowe pompy ciepła,
- 8 powietrznych pomp ciepła,
- 341 paneli fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej).

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner