Wilki na terenie Gminy Jasło

Dodano: 28.01.2019
A A A

Wójt Gminy Jasło informuje, że na terenie Gminy Jasło pojawiają się wilki, wałęsające się pomiędzy zabudowaniami.

Wobec powyższego prosi się mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i czujności przy ewentualnym spotkaniu z w/w dzikim zwierzęciem.
Jednocześnie przestrzega się przed niekontrolowanym (t. j. bez dozoru) wypuszczaniem zwierząt domowych i gospodarskich poza obszar posesji. Szczególnie na niebezpieczeństwo spotkania z wilkiem narażone są dzieci i psy.

Wilk jest objęty ochroną gatunkową na terytorium Polski. Ze względu na zwiększenie jego populacji spotykany jest na nowych terenach.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności