Zawiadomienie

Dodano: 20.06.2018
A A A
W dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  26 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 13.00  w   świetlicy Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4, odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z   wykonania budżetu Gminy Jasło za 2017 r.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta  Gminy Jasło  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2017 r.,
b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania Wójta  Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2017 r. i sprawozdania finansowego Gminy Jasło za 2017 r.,
c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu w 2017 r.,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017  r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2017 r.
a) zapoznanie z opinią  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za rok 2017,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2017 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło  z tytułu wykonania  budżetu Gminy Jasło za 2017 r.
5. Sprawy różne.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie.
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner