Zawiadomienie

Dodano: 12.07.2018
A A A
W dniu 18 lipca 2018 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  18  lipca  2018 r. (środa) o godz. 14.00  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej  Sesji  RG.

3. Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  na  ostatniej  Sesji  i  pracy  Wójta  między  sesjami.

4. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Jasielskiego  na  realizację  zadania  własnego  Powiatu.

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Jasielskiego  na  realizację  zadania  własnego  Powiatu.

6. Podjęcie uchwały  w  sprawie   udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Miasta  Jasła  na   realizację  zadania: „Remont  ulicy  Witosa  w  Jaśle”.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2018.

8. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wniesienie  dopłaty  do  Gminnego Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Jaśle  sp. z o.o.  z  przeznaczeniem  na  pokrycie  straty w  działalności  gospodarczej  spółki  za  2017 r.

9. Podjęcie  uchwały  uchylającej  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  wieloletniej  prognozie  finansowej  Gminy Jasło.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Jasło.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  projektu  regulaminu  dostarczania  wody i  odprowadzania  ścieków  obowiązującego  na  terenie  Gminy  Jasło  do  organu  regulacyjnego.

13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie partycypacji  w  kosztach  pobytu  dzieci  zamieszkałych  w  Gminie  Jasło  uczęszczających  do  niepublicznych  żłobków  i  klubów  dziecięcych  funkcjonujących   na    terenie  Miasta  Jasła.

14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  i  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych, dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Jasło.

15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  we  wsi  Trzcinica.

16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  we  wsi  Trzcinica.

17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Wójta  Gminy  Jasło.

18. Sprawy różne.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zakończenie   
 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner