Zawiadomienie

Dodano: 20.09.2018
A A A
W dniu 27 września 2018 r. ( czwartek ) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  27  września  2018 r. ( czwartek ) o godz. 14.00  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:


1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu  z  poprzedniej  Sesji  RG.

3.Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  na  ostatniej  Sesji  i  pracy  Wójta między  sesjami.

4.Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2018.

5.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Jasło.

6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sposobu  wykonywania  obywatelskiej  inicjatywy uchwałodawczej.

7.Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  cmentarzy  komunalnych  funkcjonujących  na  terenie  Gminy  Jasło.

8.Sprawy różne.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie   
 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności