Zawiadomienie

Dodano: 23.11.2018
A A A
W dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  29  listopada  2018 r. (czwartek) o godz. 13.00  w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.

4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji.

8. Podjęcie uchwały  w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jasło do wystawiania polecenia służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy Jasło.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jasło.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2018.   

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło.

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jasło z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Osobnicy.

17. Sprawy różne.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zakończenie.

 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności