Informacja

Dodano: 10.12.2012
A A A
21 listopada i 6 grudnia br. trzy szkoły z terenu Gminy Jasło wzięły udział w sesjach naukowych organizowanych w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce i Podkarpackiej Wyższej Szkole im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle w ramach projektu pt. "Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych".
 
    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21 listopada i 6 grudnia br. trzy szkoły z terenu Gminy Jasło wzięły udział w sesjach naukowych organizowanych w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce i Podkarpackiej Wyższej Szkole im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle w ramach projektu pt. "Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych".

Projekt od 2010 roku realizowany jest przez Gminę Gorlice/ Oświatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Gminy Gorlice w 20 szkołach z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego.
 
Gminę Jasło reprezentują uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Osobnicy, Warzycach i Szebniach. Biorą oni udział w zajęciach projektowych od 2011r. realizując ambitne projekty własne, m.in. „Energia wokół nas”, „Niezwykłości zwykłej wody”, „Jak wzbić się do nieba”. Prowadzone zajęcia pozalekcyjne urozmaicane zostały wyjazdami na zajęcia na Politechnice Krakowskiej będącej nieformalnym partnerem projektu i 5-cio dniowymi obozami naukowymi w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Obecnie sesje naukowe mają na celu upowszechnienie poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących realizacji zajęć metodą projektów interdyscyplinarnych z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
 

Sesja w Jaśle zgromadziła wielu wybitnych gości, w tym kuratora oświaty, przedstawicieli samorządów lokalnych, wykładowców z Politechniki Krakowskiej, przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie. Na sali nie mogło oczywiście zabraknąć także uczniów, którzy dzięki projektowi nie tylko poszerzyli swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ale także w praktyce poznali smak reakcji, eksperymentów i zjawisk fizyczno - chemicznych, co zaprezentowali w czasie sesji. Głównym elementem spotkania był panel dyskusyjny skupiony na krzewieniu współpracy szkół gimnazjalnych z ponadgimnazjanymi i uczelniami wyższymi, co daje wymierne korzyści w zakresie dalszego kształcenia uczniów. Omówiono poszczególne elementy produktu finalnego powstałego w wyniku realizowanych działań, jak również korzyści w zakresie zwiększenia zainteresowań oraz umiejętności uczniów gimnazjów naukami z obszaru matematyczno-przyrodniczego, a tym samym zachęci ich do  kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla Gospodarki Opartej na Wiedzy. Uczestnicy konferencji zwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w Jaśle i nowe ujęcie wody w jasielskim MPGK.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner