Zawiadomienie

Dodano: 18.12.2012
A A A
W dniu 27 grudnia 2012 r. (czwartek) godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy Jasło odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Zawiadamiam, że w dniu  27 grudnia  2012 r. (czwartek) godz. 13.00  w świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:  
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2012.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości we wsi Osobnica.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na  2013r.

12. Sprawy różne.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania. 
                 
15. Zakończenie.   

                                                    Przewodniczący
                                                   Rady Gminy Jasło
                                                     Józef Dziedzic
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner