Podsumowanie projektu "Czas na aktywność w gminie Jasło"

Dodano: 20.12.2012
A A A
19 grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zorganizował spotkanie kończące IV rok realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Jasło”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
19 grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zorganizował spotkanie kończące  IV rok realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Jasło”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 


Tegoroczny projekt skierowany był do 20 pań  i 1 pana, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy uzupełniali kompetencje życiowe, umiejętności społeczne, rodzinne (rodzicielskie), uczestniczyli w treningu pracy oraz w grupach wsparcia, podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych (5 osób), florystyki z obsługą kas fiskalnych (6 osób), kucharza (9 osób), kurs technologa robót wykończeniowych  zakończony egzaminem czeladniczym (1), cateringu z obsługą przyjęć ( 21 osób).
 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle  zamierza realizować projekt do czerwca 2015.

Na realizację działań objętych projektem w 2012 r. otrzymano  268 500 zł. a wkład własny to 31 500 zł.

Ogólnie wartość projektu w latach 2009 - 2011 wyniosła 1 228 293 zł. Wkład gminy do projektu  wyniósł 128 988 zł. Wzięło w nim udział 81 osób.

Realizacja  projektu służy przede wszystkim osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, ich integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Przebieg realizacji tegorocznego projektu wzbogacony jest o doświadczenie  lat poprzednich.

GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności