Kołomyjka i Kujawiak w cyfrowym archiwum

Dodano: 12.03.2013
A A A
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach wzbogaciło się o kolejne nowe zbiory fotograficzne dotyczące dziejów historycznych wsi Szebnie, gmina Jasło.


Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach wzbogaciło się o kolejne nowe zbiory fotograficzne dotyczące dziejów historycznych wsi Szebnie, gmina Jasło.

Dokumenty fotograficzne  dotyczą rodziny Gorayskich oraz grupy teatralnej i zespołu ludowego prowadzonego przez Annę Nowak.


Adam i Krystyna Gorayscy w bramie - powrót z podróży poślubnej - 1936 r. Szebnie

Anna Nowak jako młoda dziewczyna pracowała  przed wojną we dworze Gorayskich, aż do chwili przejęcia dworu przez Niemców. Młodziutka pokojówka pomagała wspólnie z Heleną Gorayską więźniom obozu Niemieckiego w Szebniach. Od 1947 roku była działaczką społeczną i przewodniczącą KGW w Szebniach. Pasję społecznikowską łączyła z pracą na świetlicy wiejskiej, której była kierownikiem.


Rodzina przed pogrzebem Adama Gorayskiego z_prawej strony przy Anna Nowak- 1980r.

Początkiem lat pięćdziesiątych w świetlicy wiejskiej założyła amatorski teatr i młodzieżowy zespół tańców ludowych i towarzyskich. Pod jej kierunkiem wystawiono następujące sztuki m.in.: „Dzieci wdowy”, „Karpaccy górale”, „Chata za wsią”, „Niemcy”, „Odwety” i „Zemsta”. Wystawiając sztukę „Szkice węglem” szebieńscy aktorzy- amatorzy zajęli I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Rzeszowie. W stałym repertuarze amatorskiego zespołu teatralnego było „Krakowskie wesele”, sztukę tą wystawiano wielokrotnie w kilku wsiach województwa. W latach osiemdziesiątych i początkiem dziewięćdziesiątych przy bibliotece i świetlicy uczyła dzieci tańców ludowych, takich jak Krakowiak, Kujawiak czy Polka. Wraz z innymi członkiniami KGW organizowała kursy kroju i szycia, szydełkowania, gotowania i pieczenia dla kobiet wiejskich. Zespół ludowy z Szebni - 1948 r.


Krakowiak - 1949 r.

Pani Anna była również laureatką Orderu Serca Matkom Wsi - który jest symbolem uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków-patriotów, za kształtowanie w domu rodzinnym i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za aktywność społeczno - zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny. Zmarła w Szebniach w 2011 roku.Kołomyjka - 1953 r.- zespół ludowy z Szebni.


Krakowskie wesele - Szebnie 1945 r.

Zbiory pochodzą z prywatnej rodzinnej kolekcji, a udostępniła naszemu archiwum Zofia Macek, pisarka oraz  badacz dziejów historycznych regionu jasielskiego.
Wszystkie zgromadzone dokumenty udostępniane są na stronie CATL pod adresem: https://szebnie.archiwa.org/ lub na miejscu w bibliotece.
     
Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner