Zawiadomienie

Dodano: 22.03.2013
A A A
W dniu 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło

       
      Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2013 r. (poniedziałek) o godz.13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4  odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta
    między Sesjami.  
  
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w 
    Szebniach na prace konserwatorskie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
    jasielskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Jasło dotyczącego powierzenia zadania o charakterze użyteczności publicznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jasło.

13. Sprawy różne.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.
                  
16. Zakończenie.
                                                                                                                                               Przewodniczący                                                                                                                Rady Gminy Jasło                                           
Józef DziedzicCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner