Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Dodano: 03.04.2013
A A A
W dniu 27.03.2013 r. w Zespole Szkół w Warzycach odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jasło.
W dniu  27.03.2013 r.   w Zespole Szkół w Warzycach  odbył  się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych  i gimnazjów z terenu Gminy Jasło.
W   turnieju  dla uczniów szkół  podstawowych  udział wzięły:
- Szkoła Podstawowa Nr 2  im.   Wincentego Witosa  w Osobnicy,
- Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. św. Jana Kantego  w Zespole Szkół w Osobnicy,
- Szkoła Podstawowa   im. Macieja Rataja w Opaciu,
- Szkoła Podstawowa  im. Stefani Sempołowskiej   w Zespole Szkół w Szebniach,
- Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Niepli,
- Szkoła Podstawowa   im. ks. Piotra Skargi w Warzycach.

Uczestnikami Turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych były:
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Osobnicy,
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 im ks. Józefa Opioły w Zespole Szkół w Szebniach,
- Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Warzycach. 
W ramach  Turnieju przeprowadzono test sprawdzający wiadomości teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  obejmujący 25 pytań  w tym 5 pytań dot. zachowania się na skrzyżowaniach  dróg oraz  teoretyczne i praktyczne sprawdzenie wiadomości z zakresu  pierwszej pomocy. W związku z bardzo brzydką pogodą ( warunki zimowe -  opady śniegu, ślisko, mroźno i bardzo wietrznie) ze względów bezpieczeństwa uczestników nie przeprowadzono zaplanowanej wcześniej konkurencji  toru przeszkód i ruchu drogowego.W przeprowadzonym  Finale  Turnieju BRD  wzięli udział: przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Jaśle mł. chor. Iwona Michalik  i  Grupa Maltańska  z Krosna pod kierownictwem  Dariusza Sałaty, która przedstawiła pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz zorganizowała i przeprowadziła konkurencję z tego tematu.


W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Szkoły Podstawowa  im. Jana Pawła II w Niepli, w składzie Damian  Barlik,  Sebastian  Jucha,  Dominik Dziedzic    - opiekun Tomasz Porębski. 
 
W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z  Publicznego Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Warzycach, w składzie Paulina Żurawska, Jakub kołodziej, Kacper Bajorski – opiekun Artur Antas.Na zakończenie Finału Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  Stanisław Pankiewicz - Wójt Gminy Jasło podziękował uczestnikom i organizatorom Turnieju oraz wręczył uczniom zwycięskich  drużyn  pamiątkowe medale, statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności