Zawiadomienie

Dodano: 25.04.2013
A A A
W dniu 30 kwietnia 2013 r. ( wtorek ) o godz. 12ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
     

      Uprzejmie  informuję, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. ( wtorek ) o godz. 12ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4  odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło  z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta  między Sesjami.     

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.         

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jasło.

9. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 r."

10. Sprawy różne.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.                    

13. Zakończenie.
 

 

                                                                                                                                                             Przewodniczący
                                          Rady Gminy Jasło                                          
 Józef Dziedzic

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności