Zawiadomienie

Dodano: 22.05.2013
A A A
W dniu 28 maja 2013 r. (wtorek) godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
     

       
      Zawiadamiam, że w  dniu  28 maja  2013 r. (wtorek) godz. 13.00  w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:      

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego Renault.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na rok  2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy  przy realizacji projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2013 r.
         
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Jasło.

14. Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o dotycząca formy współpracy Gminy Krosno z gminami powiatu Jasielskiego w przedmiocie dostarczania odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie.

15. Sprawy różne.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18.  Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności