Zawiadomienie

Dodano: 07.06.2013
A A A
W dniu 13 czerwca 2013 r. (czwartek) godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy Jasło odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło
Uprzejmie informuję, że w dniu  13 czerwca  2013 r. (czwartek) godz. 14.00 w świetlicy  Urzędu  Gminy  Jasło, ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji .

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 r.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta Gminy Jasło  sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 r.,
b) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 r. i sprawozdania finansowego Gminy Jasło za 2012 r.,
c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy o wykonaniu budżetu w 2012 r.,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012  r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z tytułu   
wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 r.
a) zapoznanie z opinią  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za rok 2012,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2012 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło  z tytułu  wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Gminy  Jasło  na  rok  2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Osobnica.
      
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    
9. Sprawy różne.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
 
11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie


Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner