Piąta edycja projektu „Czas na aktywność w gminie Jasło”

Dodano: 28.06.2013
A A A
W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle już po raz piąty przystępuje do realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło”


W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle już po raz piąty przystępuje do realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” realizowanego w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym roku w ramach projektu wsparcie zostanie skierowane do 21 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy GOPS w Jaśle. Złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek zakłada realizację treningów kompetencji życiowych, rodzinnych i umiejetności społecznych, indywidualnego doradztwa zawodowego. Każdy z uczestników projektu otrzyma również szansę na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z zainteresowaniami oraz aktualnymi wymogami rynku pracy.

W dniu 19.06.2013 r. w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu.

GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner