PROJEKT ROZWOJOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OSOBNICY

Dodano: 15.07.2013
A A A
Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Osobnicy od stycznia 2013 r. do lipca 2014 roku. Uczestniczą w nim uczniowie klas IV – VI.

Projekt realizowany jest w naszej szkole od stycznia 2013 r. do lipca 2014 roku. Uczestniczą w nim uczniowie klas IV – VI.Głównym celem projektu jest wyrównywanie  i wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć, zaś cel szczegółowy to rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem j. obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych i ekspresji ruchowej. Przez sześć miesięcy prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki „Zrozumieć liczby”, zajęcia interdyscyplinarne z przyrody „Odkrywam tajemnice  przyrody”, zajęcia z angielskiego „First step” oraz zajęcia teatralno – muzyczne „Artystą być…”W ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych uczniowie  ćwiczyli myślenie interdyscyplinarne, rozwijali pamięć, wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne i logiczne rozumowanie, samodzielne wyciąganie wniosków na podstawie prowadzonych doświadczeń, pogłębiali kulturę słowa, obrazu, dźwięku. Uczniowie uczestniczyli także w jednodniowej wycieczce do Muzeum Lalek w Pilźnie oraz dwudniowej wycieczce do Krakowa. Udział w wycieczkach dydaktycznych wpłynął na podniesienie wiedzy i umiejętności, rozwinął zainteresowania środowiskiem przyrodniczym, historycznym i geograficznym uczniów.


W ramach projektu szkoła  wzbogaciła swoją bazę materialną o nowe pomoce dydaktyczne: plansze, modele, przybory matematyczne, stroje do przedstawień, gry edukacyjne, odtwarzacze CD, programy multimedialne, tablicę interaktywną, projektor i laptop.  Wyższe oceny uczniów, poprawa wyników nauczania, wspieranie indywidualnego rozwoju, wykorzystanie nowoczesnych metod, rozwijanie zainteresowania nauką i najbliższym środowiskiem przyrodniczym pozwala stwierdzić, że cele projektu zostają osiągnięte. Siła oddziaływania projektu będzie widoczna za kilkanaście lat, gdy obecni uczniowie wkraczać będą w dorosłe życie, a udział w projekcie zagwarantuje ich zrównoważony rozwój.

Edyta Godfryd                                                                                                               Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności