Zaproszenie

Dodano: 01.10.2013
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach przy współpracy z Fundacją Aktywizacja zaprasza do udziału w projekcie: ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich”

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach

przy współpracy z Fundacją Aktywizacja

zaprasza do udziału w projekcie:

,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich”

  • Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:
    - wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni
- miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)
- status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)
-  osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne
- osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością

  • Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)


pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności