DZIEŃ PATRONA – święto Zespołu Szkół w Warzycach

Dodano: 21.10.2013
A A A
W dniu 12 października 2013 r. w Zespole Szkół w Warzycach odbyły się już po raz trzeci uroczyste obchody Święta Zespołu Szkół w Warzycach – Dzień Patrona.

W dniu 12 października 2013 r. w Zespole Szkół w Warzycach odbyły się już po raz trzeci  uroczyste obchody Święta Zespołu Szkół w Warzycach – Dzień Patrona.

Z tej okazji przybyło do szkoły wielu gości. Byli wśród nich: Poseł na Sejm RP - Bogdan Rzońca, Podkarpacki Wicekurator Oświaty – Antoni Wydro, Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz, Proboszcz Parafii Warzyce – ks. Kazimierz Brzyski, ks. prałat Tadeusz Sabik, ks. Franciszek Brzyski, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Okręgowego w Krośnie z siedzibą w Jaśle - Jan Klimkiewicz, Prezes Jasielskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK – Witold Świdrak oraz wielu innych znamienitych gości.


Szczególnym uczestnikiem obchodów Święta Śzkoły była grupa 8 uczniów i 10 nauczycieli z zaprzyjaźnionej (partnerskiej) szkoły w Biskowyczach na Ukrainie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1245 wymarszem Pocztu Sztandarowego Zespołu Szkół w Warzycach, Pocztu Sztandarowego OSP w Warzycach, uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości, mieszkańców Warzyc do kościoła parafialnego w Warzycach. Po mszy św. poczty sztandarowe przyprowadziły uczniów i gości do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.


W  pierwszej jej części poświęconej miejscom pamięci narodowej na ziemi warzyckiej i medalowi PRO MEMORIA, który został przyznany Zespołowi Szkół w Warzycach za zasługi w utrwalaniu pamięci o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę,  głos zabierali: Dyrektor Zespołu Szkół w Warzycach – Piotr Ochwat, Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz oraz Prezes Jasielskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK – Witold Świdrak Po zakończeniu części oficjalnej goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły, laureatów II gminnego konkursu „ Ks. Piotr Skarga – patron Zespołu Szkół w Warzycach” oraz uczniów z Ukrainy.Po części artystycznej przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrał Pan Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, po nim Wicekurator Oświaty, Pan Antoni Wydro, a jako trzeci Pan Jan Klimkiewicz, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.Należy nadmienić również, że Święto Patrona naszej szkoły zbiegło się z Dniem Edukacji Narodowej. Z tej to okazji Pan Antoni Wydro wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej Pani Małgorzacie Szpak-Materowskiej i Panu Antoniemu Styczyńskiemu.


Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem, zwiedzaniem szkoły oraz poczęstunkiem dla zaproszonych gości.

Piotr OchwatCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności