OGŁOSZENIE dla członków Zespołów Gminnych Jasielskiej Agory

Dodano: 21.10.2013
A A A
W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory, które odbędzie się w dniu 23 października 2013 r. (środa) o godz.16:00
w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2.

 
    W związku z realizacją projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zapraszamy wszystkich członków Zespołów Gminnych na główne spotkanie Jasielskiej Agory, które odbędzie się w dniu

23 października 2013 r. (środa) o godz.16:00
w Jasielskim Domu Kultury, u. Kołłątaja 2.

W czasie spotkania zostaną omówione przez jednych z najlepszych ekspertów w Polsce:
-  wyniki diagnozy w zakresie  stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego w dziedzinach: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, komunikacja i transport publiczny, usługi komunalne oraz zaopatrzenie w energię.
- wyniki diagnozy  sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych  pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego.
 Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności