Spotkanie z historią czyli obozowe realia z jasielszczyzny

Dodano: 23.01.2014
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy oraz Zespół Szkół w Trzcinicy byli organizatorami spotkania autorskiego z Zofią Macek – pisarką, poetką, historykiem-regionalistą. Spotkanie odbyło się 16 stycznia, a wzięli w nim udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Trzcinicy.    Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy oraz Zespół Szkół w Trzcinicy   byli organizatorami  spotkania autorskiego  z  Zofią Macek – pisarką, poetką, historykiem-regionalistą.  Spotkanie odbyło się  16 stycznia, a wzięli w nim udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Trzcinicy.    Tematyka tej niecodziennej lekcji  skupiła się na ostatniej książce autorki pt. „Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach”, która poświęcona jest historii obozu zagłady w Szebniach.    Wystąpienie gościa  poprzedziło krótkie wprowadzenie, wraz z recytacją wierszy min: W. Szymborskiej  i  W. Broniewskiego, przygotowane przez pracowników biblioteki.
Młodzież   miała także możliwość obejrzenia multimedialnej prezentacji związanej z historią obozu przygotowanej przez Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działający przy GBP.    Zofia Macek jest autorką wielu prac historycznych opisujących dzieje gminy Jasło i wsi Szebnie. Materiały do nowej popularno - naukowej publikacji zbierała od wielu lat, gromadząc dokumenty, rozmawiając z byłymi więźniami i osobami, które pamiętają te okrutne czasy. W opracowaniu znalazły się wspomnienia Polaków i Żydów, relacje świadków, żyjących i zmarłych, którzy okazali się bezcennym informatorium.  Na szczególną uwagę zasługują wykorzystane  materiały zgromadzone w Archiwum IPN w Rzeszowie, a także liczne fotografie i dokumenty pozyskane z  wielu  źródeł. 


   Młodzi uczestnicy  z niezwykłą uwagą wsłuchiwali się w słowa  autorki. Była to dla nich niezapomniana lekcja historii. Lekcja nierzadko szokujących  realiów, które na długo pozostaną w pamięci.


                              
   Autorka kończąc swoje wystąpienie przytoczyła  słowa J. Piłsudskiego „Ten, kto nie szanuje  i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawa do przyszłości.” Co stało się doskonałą puentą  tego  niecodziennego  spotkania.    Książka ukazała się drukiem we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach w ramach działalności Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Można ją wypożyczyć w GBP i we wszystkich filiach na terenie gminy Jasło.
    
                                                                                          
Agnieszka Jeleń


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności