Spotkanie konsultacyjne dotyczące RPO WP na lata 2014-2020

Dodano: 05.02.2014
A A A
Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.


Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowany został w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 grudnia 2013 r. pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Umowę Partnerstwa, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. W trakcie prac nad projektem uwzględnione zostały zapisy dokumentów unijnych i krajowych o charakterze strategicznym, jak również Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020.

Mając na względzie powyższe oraz zasadę partnerstwa i szerokiej partycypacji instytucjonalnej i obywatelskiej zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu RPO WP 2014-2020.

Spotkania odbędą w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie.

Krosno - 13 lutego 2014 r. - Kampus Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, ul. Dmochowskiego 12, aula, godz. 11:00

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa nie później niż dwa dni przed spotkaniem pod numerem telefonu 17 860 67 73, 17 747 65 19.

Projekty dokumentów dostępne są w zakładce RPO WP 2014 - 2020.
https://www.pife.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/573-konsultacje-spoleczne-rpowp280114
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności