Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Dodano: 11.04.2014
A A A
W piątek, 4 kwietnia, w Zespole Szkół w Warzycach odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Jasło.


W piątek, 4 kwietnia,   w Zespole Szkół w Warzycach  odbył  się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych  i gimnazjów z terenu Gminy Jasło.

W   Turnieju  dla uczniów szkół  podstawowych  udział wzięły:
  •  Szkoła Podstawowa Nr 2  im.   Wincentego Witosa  w Osobnicy,
  •  Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. św. Jana Kantego  w Zespole Szkół w Osobnicy,
  •  Szkoła Podstawowa  im. Stefani Sempołowskiej   w Zespole Szkół w Szebniach,
  •  Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Niepli,
  •  Szkoła Podstawowa   im. ks. Piotra Skargi w Warzycach.

Uczestnikami Turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych były:
  •  Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Osobnicy,
  •  Publiczne Gimnazjum Nr 3 im ks. Józefa Opioły w Zespole Szkół w Szebniach,
  •  Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Zespole Szkół  Warzycach,
  •  Publiczne Gimnazjum Nr 2  w Zespole Szkół w Trzcinicy.

W ramach  Turnieju przeprowadzono test sprawdzający wiadomości teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym  obejmujący 25 pytań  w tym 5 pytań dot. zachowania się na skrzyżowaniach  dróg oraz  teoretyczne i praktyczne sprawdzenie wiadomości z zakresu  pierwszej pomocy. Przeprowadzono także  konkurencję  toru przeszkód i ruchu drogowego.
W przeprowadzonym  Finale  Turnieju BRD  wzięli udział: przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Jaśle aspirant Bartłomiej Świerczek i  Grupa Maltańska  z Krosna pod kierownictwem  Dariusza Sałaty, która zorganizowała i przeprowadziła konkurencję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.


W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Szebni  w składzie: Julia Hap,  Patrycja  Jucha, Szymon Wójtowicz,  Jakub Dubiel.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z  Warzyc  w składzie: Jakub Kołodziej, Paulina Żurawska, Dominik Syrek.Na zakończenie Finału Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Małgorzata Dubiel – Sekretarz Gminy Jasło podziękowała uczestnikom i organizatorom Turnieju i wraz z  podinsp. Andrzejem Przebiędą - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Jaśle wręczyła zawodnikom zwycięskich  drużyn  pamiątkowe medale, statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności